%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86

بستن چشم ها قدرت به یادآوردن را افزایش می دهد

نتایج تحقیقات جدید در دانشگاه سوری انگلیس نشان می دهد بستن چشم ها به یادآوردن اطلاعات را تسهیل می کند.

 به نقل از بی بی سی، دانشمندان این دانشگاه در تحقیق خود توان افراد در به یادآوردن جزییات فیلم هایی درباره صحنه های ساختگی جرم را مورد مطالعه قرار دادند.

به یاد آوردن

به یاد آوردن

این دانشمندان امیدوارند نتایج این تحقیق بتواند به شاهدان وقوع جرم کمک کند تا جزییات صحنه های جرم را بهتر در اختیار پلیس قرار دهند.

این تحقیقات همچنین نشان داد برقراری حس اطمینان بین شاهد و شخصی که سوال می پرسد نیز فاکتور دیگری است که به یادآوری اطلاعات کمک می کند.

این تحقیق که در نشریه روانشناسی جرم شناسی و حقوقی منتشر شده است دانشمندان ۱۷۸ نفر را مورد آزمایش قرار دادند.

نتایج این تحقیق نشان می دهد بستن چشم با افزایش قدرت تمرکز می تواند توان بازیابی اطلاعات را نه تنها در مورد صحنه های جرم، بلکه در سایر موارد نیز افزایش دهد.

منبع : نوجوان ها  nojavanha.com

مطالب مرتبط:

پیشنهاد کتابخانه کودک
نظرات

پاسخ دهید