شرایط جنین

شرایط جنین در هفته های مختلف بارداری

هفته ۱
شمارش هفته هاي حاملگي از روز اول آخرين پريود شروع مي شود بنابراين در اين هفته هنوز لقاح انجام نشده استشرایط جنین

هفته ۲
هنوز لقاح انجام نشده است!!

هفته ۳
اسپرم و تخمك همديگر را در لوله فالوپ ملاقات مي كنند در خانمهايي كه پريود ۲۸ روزه دارند تخمك گذاري روز ۱۴ سيكل صورت مي گيرد قابل ذكر است كه اسپرم يك كروموزومX و يك كروموزومY دارد در حاليكه تخمك دو كروموزومX دارد پس تعيين كننده جنسيت پدر است

هفته ۴
توده سلولي در حال تقسيم به رحم مي رود تا جايگاهي براي استقرار پيدا كند

هفته ۵
اندازه جنين در اين هفته ۵تا ۷ ميليمتر است توده سلولي به دو قسمت تقسيم شده قسمت جنيني وقسمت جفتی و پس از ان قسمت جنيني به سه لايه تقسيم شده: لايه خارجي :مغز, نخاع, پوست و مو را تشكيل ميدهد لايه مياني: قلب, سيستم گردش خون, استخوان, عضله, كليه و سيستم تناسلي را تشكيل ميدهد لايه داخلي:روده ها كبد پانكراس و مثانه را مي سازد

هفته ۶
اولين ضربان قلب جنين در اين هفته است اندازه جنين در اين هفته ۸ تا ۱۰ ميليمتر است به اندازه ناخن انگشت كوچك است

هفته ۷
اندازه جنين در اين هفته۱۷ تا ۲۰ ميليمتر است كه در حد بزرگي ناخن شست است

هفته ۸
در اين هفته جنين ۲٫۵ تا ۳٫۵ سانتي متر است در اين هفته جنين مانند يك ماهي با سر بزرگ و بدني كوچك است

هفته ۹
سريعترين رشد در اين هفته مربوط به اندامهاي كودك است و رشد دستها بيشتر از پاها است انگشتان وناخن جنين در حال تكامل ست انداره آن ۴۴ تا ۴۶ ميليمتر است

هفته ۱۰
رشد اندامها ادامه دارد و بهترين خبر در اينهفته اين است كه جنين از خطر ابتلا به ناهنجاريهاي مادرزادي نجات پيدا ميكند اندازه جنين ۵۰ تا ۶۰ ميليمتر است

هفته ۱۱
اندازه جنين ۶۵ تا ۷۵ ميليمتر است صورت جنين شباهت بيشتري به صورت هميشگي انسان پيدا مي كند!!

هفته ۱۲
اندازه جنين ۸۵ ميليمتر و وزن او حدود ۹ تا ۱۲ گرم است در اين هفته بند ناف شروع به جريان انداختن خون بين لايه هاي جفتي و جنين مي شود ومنبع تغذيه كودك از اين هفته همين ارتباط خوني مي باشد

هفته ۱۳
در اين هفته تمام ۲۰ دندان جنين در زير لثه شكل مي گيرد وزن جنين در اين هفته ۲۰ تا ۲۵ گرم و قدش ۱۰ سانتي متر است . همچنين در اين هفتهئجنين شروع به بلع مايع آمنيوتيك مي كند

هفته ۱۴
در اين هفته جنين شروع به توليد ادرار مي كند كه وارد مايع آمنيوتيك مي شود و ضرري براي مادر و جنين ندارد وزن جنين در اين هفته۶۵ تا ۷۰ گرم مي باشد و قدش حدود ۱۲٫۵ سانتي متر است

هفته ۱۵
در اين هفته جنين شروع به مكيدن انگشت شستش مي كند .همچنين در اين هفته كودك داراي ابرو و مژه مي شود مايع آمنيوتيك قادر به انتقال صوت به جنين بوده و كودك بوسيله آن مي تواند صداي معده ضربان قلب و صداي شما را بشنود وزن جنين در اين هفته۷۰ تا ۷۵ گرم و قدش ۱۳ تا ۱۴ سانتي متر است

هفته ۱۶
در اين هفته ناخن جنين شروع به رشد كرده . جنين هر ۴۵ تا ۶۰ دقيقه ادرار مي كند جنسيت جنين در اين هفته ممكن است با سونوگرافي مشخص شود وزن جنين ۸۰ گرم و قدش ۱۴ تا۱۶ سانتي متر است

هفته ۱۷
از اين هفته به بعد بايد منتظر ثبت حركات جنين باشيد گاهي مثل نوك زدن پرنده ه قفس گاهي شبيه پرزدن پروانه زير پوست خود حس مي كنيد. در حاملگي اول ممكن است تا هفته ۲۰ اين حركات را متوجه نشويد وزن كودك ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرم و قدش ۱۶ ساتي متر است

هفته ۱۸
استخوانها شروع به استخوان سازي كرده اثر انگشت كودك تكامل يافته و وزن او در اين هفته ۱۶۰ تا ۱۸۰ گرم و قدش تا ۲۰ سانتي متر است

هفته ۱۹
جوانه دندانهاي اصلي در پشت دندانهاي شيري شروع به تكامل هستند موهاي كركي شكل بدن كودك را پوشانده وزنش در اين هفته ۲۰۰ تا ۲۲۰گرم وقدش ۲۰ تا ۲ سانتي متر است

هفته ۲۰
از اين هفته به بعد كودك صداي شما را تشخيص مي دهد وزن ان حدود ۲۸۰ گرم و قدش ۲۵ سانتي متر است توجه داشته باشيد كه قد به دو صورت اندازه گرفته مي شود يكي قد كامل ويكي تا ناحيه باسن كودك بنابراين اگر تغييري در اندازه هاي مختلف ديديد بعلت متد اندازه گيري است

وضعیت جنین

هفته ۲۱
وزن جنين ۳۷۰ گرم وقدش۲۵ تا ۲۶سانتي متر است مهمترين اتفاق ساخت گلبولهاي سفيد در اين هفته است

هفته ۲۲
وزن كودك ۴۰۰ تا ۴۲۰ گرم و قدش ۲۷ تا ۲۸ سانتي متر است حس لامسه اولين حسي است كه در كودك به بلوغ مي رسد وكودك در اين هفته بخوبي مي تواند صورت خود را لمس كند

هفته ۲۳
گاه كودك ممكن است بدنبال بلعيدن مايع آمنيوتيك دچار سكسكه شود با لمس شكم و صدا حركات جنين بيشتر مي شود وزن جنين ۵۰۰ تا ۵۵۰ گرم و قدش۲۸ تا۲۹ سانتي متر است

هفته ۲۴
مهمترين اقدام در اين هفته تكامل چربي در زير لايه پوست است وزن جنين ۶۰۰ گرم و قدش ۳۰ سانتي متر است

هفته ۲۵
در اين هفته استخوانها محكم تر و سخت تر مي شود و كودك هم بعلت رشد چربي زير پوست فربه تر مي شود وزن در اين هفته ۷۰۰ گرم و قد حدود۳۱ سانتي متر است

هفته ۲۶
وزن جنين ۸۰۰ تا ۸۵۰ گرم و قدش ۳۲ سانتي است ريه هاي كودك با توليد شاخه هاي برونش شروع به تكامل مي كند

هفته ۲۷
وزن جنين ۹۰۰ گرم و قدش۳۳ تا ۳۴ سانتي متر است در اين هفته رنگ چشم كودك آبي يا آبي تيره مي باشد

هفته ۲۸
وزن ودك ۱ كيلو گرم و قدش ۳۵ سانتي متر است ريه هاي كودك در اين هفته به بلوغ كافي رسيده ولي اگر متولد شود نياز به مراقبتهاي خاص دارد

هفته ۲۹
كودك در اين هفته تمام فضاي رحم را اشغال مي كند . رشد كودك از اين هفته به بعد كمتر از يك سانتي متر در هفته است . از اين هفته به بعد هفته اي ۲۰۰ گرم به وزن كودك اضافه مي شود كودك روزانه نيم ليتر ادرار وارد مايع آمنيوتيك مي كندو همچنين از اين هفته شروع به تنظيم دماي بدن خويش مي كند وزن جنين حدود۱۲۰۰ گرم است

هفته ۳۰
در اين هفته جنين بسيار هوشيار نسبت به محيط اطراف است و تاريكي ونور محيط بيرون را تشخيص مي دهد وزن جنين در اين هفته ۱۴۰۰ گرم است وقدش ۳۷ تا۳۸ سانتي متر !

هفته ۳۱
ناخن كودك در اين هفته به انتهاي انگشت ميرسد لايه چربي زير پوست كاملتر شده وزن جنين هم حدود ۱۶۰۰ گرم است از اين هفته به بعد موهاي كركي و ورنيكس (ماده مومي شكل پوشانده بدن كودك) شروع به محو شدن مي كنند

هفته ۳۲
در اين هفته و هفته هاي آخر شنوايي كودك ارتباط كاملي با دنياي بيرون از رحم برقرار مي كند در ميان صداهاي خارجي او به صداي مادر عادت كرده و پس از تولد با شنيدن صداي مادر, وي را تشخيص مي دهد وزن كودك ۱۸۰۰ كرم و قدش ۳۹ سانتي متر است

هفته ۳۳
از اين هفته سورفاكتانت در ريه جنين شروع به ساخت مي كند بنابراين اگر از اين هفته به بعد کودک بدنيا بيايد مشكل كمتري از نظر تنفسي خواهد داشت ولي حتما نياز به دستگاه انكوباتور دارد زيرا چربي زير پوستي هنوز كم است وزن جنين ۲۰۰۰ گرم وقدش ۴۱ سانتي متر است

هفته ۳۴
پوست كودك كم كم به رنگ صورتي در مي آيد و ريه هاي كودك به بلوغ كامل مي رسند وزن كودك۲۲۰۰ و قدش ۴۲٫۵ سانتي متر است

هفته ۳۵
از اين هفته تا هفته هاي آخر بارداري لايه چربي بيشتري زير پوست كودك بخصوص اطراف شانه اورا در بر مي گيرد از اين هفته به بعد مي توانيد سوتين هاي مخصوص شير دهي را تهيه كنيد!! وزن كودك حدود ۲۵۰۰ گرم است

هفته ۳۶
قد جنين ۴۵ سانتي متر و وزنش ۲۷۰۰ گرم است تمام اعضاي كودك در اين هفته به بلوغ مي رسند

هفته ۳۷
از اين هفته به بعد هر روز بايد آماده باشيد!! ساك بيمارستان را ببنديد, تلفن هاي ضروري را در دسترس قرار دهيد! وزن كودك حدود ۲۹۰۰ گرم است

هفته ۳۸
اگر فرزند شما پسر باشد در اين هفته بيضه هاي او در داخل كيسه بيضه قرار مي گيرد وزن جنين ۳۱۰۰ گرم است اين زمان بهترين وقت براي نوشتن نامه به كودك خود است!!!

هفته ۳۹
روده هاي كودك در اين هفته پر از مواد دفعي كه مكونيوم نام دارد مي باشداين مواد به رنگ سبز تيره و چسبناك است در طي ۲ هفته اول تولد, كودك ان را دفع مي كند . گاهي در اثر فشار طي زايمان ممكن است اين ماده دفع شود وزن جنين در اين هفته ۳۲۵۰ گرم است

هفته ۴۰
در زمان تولد پوست كودك ممكن است در ابتدا آبي رنگ باشد و يا قسمتهايي از بدنش هنوز از ورنيكس پوشيده باشد سر كودك در بدو تولد ممكن است شكل نامنظمي داشته باشد اين وضعيت اغلب به علت عبور از كانال زايماني است و بعد از اين سر كودك در تمام مراحل زندگي اش شكل ثابتي دارد وزن كودك در اين هفته ۳۵۰۰ گرم و قدش حدود ۵۰ سانتي متر است البته توجه داشته باشيد كه وزن و قد تقريبي هستند و از نوزادي به نوزاد ديگر فرق مي كند

منبع:بیتوته beytoote.com

پیشنهاد کتابخانه کودک
نظرات

پاسخ دهید