msp1wsw9ygim9eua27j

ساخت کاردستی بالگرد با وسایل دور ریختنی

ساخت بالگرد ساده با وسایل دور ریختنی

 با وسایل ساده و در دسترس یک بالگرد زیبا درست کنید و با دوستان خود بازی کنید.

 وسایل لازم ساخت هواپیما:

بطری خالی

 نی نوش

 پونز

 توپ تنیس

قیچی

کاردستی بالگرد

کاردستی بالگرد

 شیوه ساخت کاردستی:
 ابتدا با یک وسیله نوک تیز یا قیچی سر بطری را سوراخ کنید.

کاردستی بالگرد

کاردستی بالگرد

 سپس قسمت بالای بطری را از قسمت وسط جدا کنید. برای سر بالگردتان و نوار قسمت وسط بدنه را برای پایه ها جدا کنید.

کاردستی بالگرد

کاردستی بالگرد

کاردستی ساده

کاردستی بالگرد

کاردستی بالگرد

نی نوش ها را نیز از وسط برای پایه های بالگرد برش بزنید.

کاردستی بالگرد

کاردستی بالگرد

 درب بطری را روی بطری ببندید و یکی از نی نوش ها را در آن فرو کنید. دو عدد نی نوش دیگر را به صورت به علاوه روی هم گذاشته و با یک پونز روی هم محکم کنید. دو عدد نی نوش را به صورت موازی کنار هم قرار داده و نواری که از وسط بطری بیرون آوردید به صورت منحنی به دو طرف نی نوش منگنه کنید.

کاردستی بالگرد

کاردستی بالگرد

 قسمت بالای بطری را در وسط نوار منحنی منگنه کنید، به شکلی که درب بطری قسمت عقب قرار گیرد.

کاردستی بالگرد

کاردستی بالگرد

توپ را درون دهانه بطری فرو کنید و نی نوش هایی که به شکل به علاوه درست کرده بودید به جای پره های بالگرد قرار دهید. مونتاژ بالگرد زیبای شما در این مرحله کامل شده است. حال شما می توانید با رنگ آمیزی و تزیینات دلخواه خود این مرحله را کامل تر کنید و به وسیله نخ نامرئی آن را از سقف اتاقتان آویزان کنید و از زیبایی کاردستی تان لذت ببرید.

کاردستی بالگرد

کاردستی بالگرد

منبع : نیک صالحی niksalehi.com

پیشنهاد کتابخانه کودک
نظرات

پاسخ دهید