earth1-320x200

ده نظریه علمی اشتباه!

نظریه علمی

نظریه علمی

ولکان

ولکان سیاره ای خیالی بود که تصور می شد میان خورشید و مدار عطارد در گردش است و روی مدار عطارد تاثیر گذار است. لووریه ریاضی دانی فرانسوی بود که تا اخر عمرش خود را کاشف ولکان می دانست. نظریه نسبیت بعد ها به درک چگونگی گردش عطارد به دور خورشید و اختلال مشاهده شده در مدار آن کمک کرد.

نظریه علمی

نظریه علمی

   لق الساعه :

این عقیده که کرم های مگس خود به خود روی گوشت گندیده پیدا می شوند یا کشتی چسب ها خود به خود روی دیواره قایق ها و کشتی ها رشد می کنند به زمان ارسطو باز می گردد و حتی تا سده هفدهم نیز در اروپا کاملا جدی گرفته می شد. پاستور نشان داد این اعتقاد غلط است و موجودات امروزی همه از تخم یا بذر یا هاگ نسل قبلی رشد می کنند.

نظریه علمی

نظریه علمی

رشد زمین:

اعتقاد به بزرگ شدن کره زمین یکی از نظریاتی بود که پیش از قبول نظریه رانش قاره ها در قرن بیستم، توجیه اصلی برای بروز آتشفشان های دریایی و گسترش پوسته زمین در این نواحی محسوب می شد. دانشمندان اعتقاد داشتند اندازه زمین همراه با افزایش اندازه کل گیتی رشد می کند.

نظریه علمی

نظریه علمی

فلوژیستون:

پیش از پیشرفت دانش شیمی و کشف اکسیژن،یوهان یواخیم باخر در سال ۱۶۶۷ نظریه فلوژیستون در مواد سوختنی وجود دارد که تنها هنگام شعله ور شدن اجسام بیرون می آید. ولی مثلا همین که فلزات پس از سوختن سنگین تر می شوند نه سبک تر،مثال نقضی بر این نظریه است.

کانال های مریخی:

این تصور که ساکنان مریخ برای آب رسانی  به مزارعشان کانال هایی عظیم روی سطح این سیاره حفر کرده اند، برای نخستین بار در سال ۱۸۷۷ مطرح شد. پرسیوال لاول مهم ترین ستاره شناسی بود که این عقیده را تبلیغ می کرد ولی بیشتر مردم بی سواد عقیده او را جدی می گرفتند تا اینکه با پیشرفت دانش ستاره شناسی و فناوری فضایی این عقیده کاملا مردود شد.

اتریااثیر:

این ماده تخیلی لطیف، مدت ها بستر حرکت نور تصور می شد. از دوره یونان باستان به این ماده حامل نور معتقد بودند و به خصوص در قرن هفدهم  اعتقادی راسخ  به وجود اثیر پیدا شد. مایکلسون با آزمایش تداخل سنج مشهور خود، دست ردی همیشگی به سینه این نظریه زد. این تصویر یک دستگاه اثیر جمع کن قدیمی( بی فایده) است.

تابولارسا:

یکی از قدیمی ترین نظریات روان شناختی و فلسفی، اعتقاد به تولد انسانها بدون هر گونه پیش زمینه شخصیتی است. تابولاراسا(لوح پاکیزه) با پیشرفت دانش زیست شناسی و به ویژه دانش ما درباره ژنتیک رد شد. امروزه می دانیم شخصیت انسانها نه تنها تحت تاثیر آموزش و تجربیات آنها؛ بلکه تحت تأثیر غرایز و ویژگی های ارثی آنها نیز هست.

فرینولوژی:

امروزه به عنوان شبه علم شناخته می شود؛ اما این عقیده که هر استعداد و توانایی روی ناحیه ویژه ای از مغز تمرکز یافته است، و نقشه ای دقیق برای هر کدام از عملکردهای روانی مغز می توان رسم کرد، زمانی یکی از جدی ترین نظریات حوزه علوم اعصاب بود. بعد ها با پیشرفت عصب شناسی عملکرد مغز و به خصوص انعطاف پذیری عملکرد مغز روشن تر شد.

جهان ایستا:

معمولا انیشتن نماد پیشرفت های علمی محسوب می شود و در همین فهرست دست کم دو نظریه اشتباه وجود دارند که رد آنها مدیون نظریات اینیشتن بود. اما خود او طرفدار یکی از نظریات رد شده تاریخ فیزیک بود؛ مدل جهان ایستا( جهانی بدون رشد یا فروریزش) به نام اینیشتن در تاریخ علم ثبت شده هر چند خود او بعدا این مدل را بزرگترین اشتباه خود نامید.

همجوشی سرد:

نظریه علمی

نظریه علمی

نظریه علمی

نظریه علمی

در سال ۱۹۸۹ دو دانشمند الکتروشیمی دان ادعا کردند توانسته اند در شرایط معمولی اتاق گداخت هسته ای انجام دهند و انرژی پاک و بدون آلودگی و سرشار و ارزان قیمت هم جوشی هسته ای را به جهانیان هدیه کنند. اما دانشمندان دیگر نتایج مأیوس کننده ای از روش ابداعی آنها به دست آوردند و تا مدت ها همجوشی سرد به نماد شبه علم تبدیل شد.

پیشنهاد کتابخانه کودک
نظرات

پاسخ دهید