Image6

باز هم پیاز اشکمو در آورد!!!

دانستنیها

دانستنیها

شاید بارها در آشپزخانه هنگام خرد کردن پیاز به این فکر کرده باشید که چرا پیاز باعث می شود صورتتان از اشک خیس شود و چشمانتان را بسوزاند.

 بهتر است بدانید که پیاز هم مانند بقیه گیاهان از سلول تشکیل شده است. سلول ها  توسط غشا به دو قسمت تقسیم می شوند. یک طرف غشا را آنزیم فرا گرفته است و به بدن شما کمک می کند فرآیندهای شیمیایی اتفاق بیفتد. طرف دیگر غشا مولکول های حاوی سولفور قرار دارند .

دانستنیها

دانستنیها

 هنگامی که پیاز خرد می کنید، محتویات دو طرف غشا سلول ها با هم مخلوط می شوند و باعث رخ دادن یک واکنش شیمیایی می شوند.این واکنش شیمیایی مولکول هایی ایجاد می کند که اتیل سوفین نام دارد و باعث می شوند از چشمانتان آب بیاید.

دانستنیها

دانستنیها

حالا که علت علمی این حقیقت را متوجه شدید بهتر است راهی بیاندیشید تا این مشکل را حل کنید.

دانستنیها

دانستنیها

راههای متفاوتی برای جلوگیری از این مشکل است.برای مثال هنگام خرد کردن پیاز در کنار آب روان و خنک این کار را انجام دهید. با این کار سولفور با آب مخلوط می شود و واکنش شیمیایی قبل از پخش شدن سولفور در هوا و رسیدن به چشمانتان رخ می دهد.

دانستنیها

دانستنیها

روش دیگراین است که پیازها را قبل از خرد کردن به مدت ۱۰ دقیقه  در فریزر بگذارید ، سپس آن ها را خرد کنید. دمای خنک واکنش سولفور و آنزیم را کند می کند و کمتر چشمانتان را می سوزاند و اشکتان را در می آورد!

دانستنیها

دانستنیها

 

منبع : نوجوان ها  nojavanha.com

پیشنهاد کتابخانه کودک
نظرات

پاسخ دهید