111154167427641402111281045212287913210

شپش جانوریست بسیار خطرناک و کوچک

شپش جانوریست بسیار خطرناک و کوچک است که امروزه مخصوصا در شال استان تهران بسیار زیاد شده است.

راه حل هایی برای جلوگیری از شپش سر:

۱- از افرادی که شپش دارند دوری کنید.

۲ – به هیچ عنوان روسری یا هرچیز دیگر که سرتان می گذارید را به کسی ندهید.

 ۳ – نگذارید کسی به موهایتان دست بزند.

۴ – دست پاکیزه به موهایتان دست بزنید.

۵ – درمدرسه اصلا مقنعه تان را در نیاورید وبه موهایتان دست نزنید.

 ۶- خودکار یا هر چیز دیگر که هرروز به آن ها دست می زنید را به موهایتان نمالید.

۷ – وقتی به استخر می روید کامل موهایتان را در ختنه بشویید و هرچه به استخر بردید را بشویید.وبهداشت شخصی را رعایت کنید.

۸ – موهایتان را کوتاه نگه دارید ولی چون کوتاهی مو برای دختذان مشکل است مواظب موهایتان باشید.

دانستنیها

دانستنیها

و….

اعلائم شپش:

 ۱- چیز های سفید رنگ کوچی که به موها می چسبد و جدا نمی شود.

۲ – جانوران کوچکی که روی سر راه می روند. ولی اول این تخم ها پدیدار می شوند و بعد از یک یا دوهفته به این جانوران تبدیل می شوند.

۳-  خارش سر.

۴ – این تخم ها بیش تر در کف سر قرار می گیرند.

منبع : نوجوان ها  nojavanha.com

پیشنهاد کتابخانه کودک
نظرات

پاسخ دهید