images16

ساختار مغز افراد، حساسیتشان را نسبت به درد نشان میدهد

به عقیدۀ پژوهشگران، تعداد سلول های خاکستری در بخش های مشخصی از مغز میزان حساسیت افراد را نسبت به درد نشان میدهد.

در پژوهشی که یک گروه تحقیقاتی برای تعیین ارتباط میان حجم سلول های خاکستری مغز افراد و حساسیت آن ها نسبت به درد انجام دادند، از شرکت کنندگان خواستند به شدت درد خود، در زمان سوختگی نقطۀ کوچکی از بدنشان با دمای ۱۲۰ درجه فارنهایت، نمره دهند؛ سپس از آن ها MRI گرفتند و ساختار مغزشان را مورد بررسی قرار دادند.

دانستنیها

دانستنیها

همان طور که می دانید مغز از دو بخش سفید و خاکستری تشکیل شده است که بخش خاکستری، پردازشگر اطلاعات است و بخش سفید، برقرار کنندۀ ارتباط میان سلول های مغز. نتایج این تحقیق نشان می دهد افرادی که نسبت به درد حساس ترند، در بخش هایی از مغزشان که مربوط به اندیشه های درونی و کنترل توجه است، سلول های خاکستری کمتری دارند.

در واقع این بخش ها مربوط به اندیشه های معلق هستند که در هنگام غوطه ور شدن افراد در رؤیاهای روزانه اشان، به ذهن آن ها خطور می کند؛ همچنین افرادی که بهتر می توانند توجه خود را به موضوعی معطوف کنند، این توانایی را دارند که آسان تر درد خود را مهار کنند.

به گفتۀ پژوهشگران، توجه به ساختارهای مغز افراد می تواند ابزار خوبی برای تشخیص، طبقه بندی، درمان و حتی مقابله با درد باشد.

منبع : نوجوان ها  nojavanha.com

مطالب مرتبط:

پیشنهاد کتابخانه کودک
نظرات

پاسخ دهید