jellyfish-chrysaora-colorata-photo-by-sanjay-acharya-630x419

واقعاً عروس دریایی عروس دریاست

امروز مطلبی در مورد یک موجود دریایی برای شما عزیزان نوجوان آماده کرده ایم . مطمئنا تعداد زیادی از شما عزیزان به دریا و موجودات دریایی علاقه مندید . بد نیست کمی بیشتر در مورد عروس دریایی بدانید .

این موجود شگفت انگیز در دریا و تمام اقیانوس ها وجود دارد . برخی از عروس های دریایی در آب خنک زندگی می کنند .

برخی از عروس های دریایی شفاف هستند . شفاف بودن آنها به قدری است که از چشم انسان دور می مانند و قابل دیدن  نیستند .

 در عین حال  برخی دیگر از عروس های دریایی نیمه شفافند .

دانستنی ها

دانستنی ها

 

گروهی از عروس های دریایی “شکوفه” نام دارند و بزرگی آنها به اندازه ۱۰۰۰۰۰ عروس دریایی معمولی می رسد .

دانستنی ها

دانستنی ها

عروس دریایی مغز ندارد . این موجود برعکس اسم زیبایش ، خطرناک است و نیش زهرآلود دارد . عروس دریایی از شاخک های حساس خود برای نیش زدن استفاده می کند .

نیش دسته خطرناک این موجودات زهرآلود و دردناک است و حتی ممکن است کشنده باشد ولی در عین حال برخی از عروس های دریایی بی خطر هستند .

نوع خطرناک عروس دریایی شفاف است . این موجود از موجودات ریز دریایی (پلانکتون ها) تغذیه می کند ولی در عوض  برخی عروس های دریایی طعمه لاک پشت های دریایی می شوند .

منبع : نوجوان ها  nojavanha.com

پیشنهاد کتابخانه کودک
نظرات

پاسخ دهید