Otter.nojavanha1

آیا می دانستید سمورهای دریایی …

آیا می دانستید سمورهای دریایی معمولا در حالی که روی آب شناور هستند می خوابند و برای این که از هم دور نشوند هنگام خواب دست هم را می گیرند.

 این جانوارن همچنین توانایی استفاده از سنگ به عنوان ابزاری برای شکستن پوست سخت برخی آبزیان را دارند، به این صورت که سمور دریایی در حالی که روی آب شناور است یک قطعه سنگ را که با دقت انتخاب کرده است روی سینه اش می گذارد و حلزون صدف داری که گرفته است را چند بار محکم به آن می کوبد و پس از شکسته شدن صدف آن را می خورد.

دانستنیها

دانستنیها

وزن سمور دریایی در حدود ۳۰ کیلوگرم است و عمرش به ۲۳ سال می رسد.

سمور دریایی از گونه های جانوری در معرض خطر انقراض محسوب می شود.

منبع : نوجوان ها  nojavanha.com

پیشنهاد کتابخانه کودک
نظرات

پاسخ دهید